Naučte sa so mnou anglicky

“Učiť sa ďalší jazyk nie je len učenie iných pomenovaní pre tie isté veci, ale aj nadobudnutie ďalšieho spôsobu premýšľania o veciach.” 

– FLORA LEWIS

Ponúkam:

– PERSONALIZOVANÚ VÝUČBU, ktorú považujem za najefektívnejší spôsob učenia sa anglického jazyka, pretože zohľadňuje individuálne rozdiely a požiadavky každého študenta.

– JAZYKOVÉ KURZY ANGLIČTINY pre deti od 8 rokov až po dospelých

– JAZYKOVÉ KURZY pre jednotlivcov aj skupiny, firmy a organizácie

– DOUČOVANIE ANGLIČTINY do školy, prípravu na maturity

 

PREKLADY

Neúradné preklady všeobecných aj odborných textov 

Preklad textu do 24 hodín od doručenia (podľa dohody)

Cena sa určuje na  základe počtu normostrán, náročnosti a termínu dodania

Od 5 eur za 1 normostranu (t.j. 1800 znakov)