Individuálna výuka  – 8 eur/ 1VH 

Mini skupina (2-3 osoby) – 5 eur/os.

Midi skupina (4-6 osôb) – 3 eurá/os.

Maxi skupina ( 7 – 10 osôb) – 2 eurá/os.

–  1 VH – 1 vyučovacia hodina trvá 45 minút. 

– V prípade dochádzania za klientom/ klientmi si účtujem cestovné podľa platnej tarify SAD.