Kurzy

Jazykové kurzy na mieru

V ponuke sú kurzy:

Angličtina pre základné školy                   Angličtina do práce

Angličtina pre stredné školy                    Dovolenková angličtina

Angličtina pre maturantov                       Konverzácie

Gramatické hodiny                                 Angličtina pre začiatočníkov

Individuálna výuka                                 Angličtina pre firmy a organizácie

Úvodná hodina zdarma!!

Vyučovacie metódy

Vo výučbe kombinujem tradičné vyučovacie metódy s tými inovatívnymi. Materiály sú pripravované špeciálne pre každého klienta / skupinu klientov. Okrem tradičných gramatických cvičení, ktoré zväčša zadávam ako domáce úlohy, využívam vo výučbe priamu konverzačnú metódu, gramatické hry a iné nekonvenčné metódy.

Príklady používaných vyučovacích metód:

  • Gramatické a pravopisné cvičenia
  • Gramatické hry
  • Posluch s porozumením
  •  Čítanie s porozumením   
  • Opis obrázkov
  • Situačné dialógy
  • Priama metóda ( metóda otázok a odpovedí s použitím aktuálne preberanej slovnej zásoby a gramatiky )

Materiály, s ktorými pracujem:

Okrem online a offline zdrojov, používam nasledovné učebnice:

Knihy, ktoré si môžete požičať:

Miesto a čas Výučby

si dohodneme na úvodnej hodine, ktorá je zdarma. Na úvodnej hodine si takisto spoločne preberieme Vaše očakávania, zistím súčasnú jazykovú úroveň a navrhnem postup, ktorým sa budeme uberať.
Miesto výučby je v Žiari nad Hronom alebo v bezprostrednom okolí.